ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565

25.11.65.6

25.11.65.1

25.11.65.2

25.11.65.3

25.11.65.4