ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนและประเมินผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

21.11.65