ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสอนออนไลน์และระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

จำนวน 5 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18.11.65.1

18.11.65.2

18.11.65.3

18.11.65.4

18.11.65.5

18.11.65.6

18.11.65.7

18.11.65.8

18.11.65.9

18.11.65.10