ประกาศการประมูลขายวัสดุโรงฝึกงานแผนกช่างเครื่องยนต์

25581118225