พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ฮิต: 184

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนและประเมินผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

20.9.65