ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 

scan 5.9.65 1

Scan1 5.9 2