พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ฮิต: 314

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง กำหนดวันเปิด-ปิด การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565a.65