ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง กำหนดวันเปิด-ปิด การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565a.65