พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ฮิต: 727

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

ประจำปีการศึกษา 2565

unnamed

ปวส 0001