ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การจำหน่ายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

unnamed

 

จำหน่ายชื่อ1 65 01