ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา

กัญชากัญชง