ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน 0001

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน 0002

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน 0003