พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ฮิต: 143
 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนและประเมินผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 
กำหนดส่งผลการเรียน1 65