ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนและประเมินผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 
กำหนดส่งผลการเรียน1 65