ขออนุญาตประชาสัมพันธ์

การแข่งขันวาดภาพ ต่อต้านยาเสพติด ในหัวข้อ

"คนรุ่นใหม่ วัยใส ไม่สนใจยาเสพติด"

 

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานปกครอง วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี***

S__52813900.jpg