ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รับสมัครครูต่างชาติ จำนวน 2 อัตรา

ระหว่าวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565

ครูต่างชาติ