ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาล่าช้า ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565

 

PhotoScan12.jpg