ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาผู้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง(กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2565

ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา)

5ECF98FC8E96.jpg

5F98F81644DF.jpg

50397F6A0610.jpg

 

 

C7C117EBC682.jpg