ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ (มลบ.) ปีการศึกษา 2565

(รับจากผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

 

unnamed