ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

 

เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

 

Scanทะเบียน_0001.jpg

Scanทะเบียน_0002.jpg

Scanทะเบียน_0003.jpg

 

Scanทะเบียน_0004.jpg

Scanทะเบียน_0005.jpg

Scanทะเบียน_0006.jpg

Scanทะเบียน_0007.jpg