กำหนดการมอบตัว นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรณีพิเศษ (โควตา)

วันเสาร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

กำหนดการมอบตัว 0001