พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ฮิต: 752
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

ประจำปีการศึกษา 2565

2565-1.jpg
2565 2
2565 3
2565 4
2565 5