ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 
เรื่อง เปิดภาคเรียนฤดูร้อน (เรียนซ้ำ) ประจำปีการศึกษา 2564
 
เปิดเรียนภาคฤดูร้อน