ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 
เรื่อง กำหนดส่งผลการเรียนและประเมินผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 
 
สงผลการเรยน2 64