ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูจ้างสอน  แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

วิทยาลัยฯ จึงประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร