ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 


เรื่อง กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบผสมผสาน  (Hybrid)

 

เปดเรยน 7 12 65