พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ฮิต: 742

 

ขอแสดงครับยินดี กับนายสมศักดิ์ คำมะมูล

ได้ประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ "เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา"

 

ได้รับผลการประเมินผลงานในระดับ ยอดเยี่ยม

 

รายงานผลการประกวดรองเพลงพรอมจดทำมวส 2