พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ฮิต: 2532

 

มาตรการ Sandbox : Safety Zone in School วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)

unnamed