แนวทางปฏิบัติ ของครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา

สำหรับเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

และมาตรการการคัดกรองและส่งต่อผู้ติดเชื้อโควิด - 19

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

02.jpg  01.jpg