พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ฮิต: 607

ขั้นตอนการส่งผลการเรียนรูปแบบใหม่ผ่านระบบ EDR และขั้นตอนการลงทะเบียนแก้ 0 มส

ให้นักเรียน นักศึกษาติดต่อที่ครูผู้สอนโดยตรง

ภายในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2564 

S 8216617