ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการควบคุมเครื่องไฟฟ้าเพื่อพื้นฐานรถยนต์ไฟฟ้า

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1