พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ฮิต: 131

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนและประเมินผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไข)

 Schedule of results