ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 
เรื่อง กำหนดส่งผลการเรียนและประเมินผลการเรียน นักเรียน นักศึกษา
 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กำหนดสงผลการเรยน