พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ฮิต: 109

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าเพื่อพื้นฐานรถยนต์ไฟฟ้า

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

unnamed

nประกาศ

 

nประกาศ 1