ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ขออนุญาตทำการสำรวจนักเรียนนักศึกษาผู้มีความประสงค์ฉีดวัคซีน(Pfizer)

 

1. เอกสารแสดงควาประสงค์ของผู้ปกครองให้บุตรหลายฉีดวัคซีนไฟเซอร์

2. แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน/นักศึกษา

หมายเหตุ : ให้นักศึกษาดาวน์โหลด เอกสารภาคผนวก 4-5 (ข้อ 1 และ 2)

                            1. ถ่ายรูปเอกสารภาคผนวก 4-5 ส่งกลับมาเพื่อจัดเก็บรวบรวมไว้กับครูที่ปรึกษา

                            2.จัดเก็บเอกสาร(ตัวจริง)ภาคผนวก 4-5 ไว้กับนักเรียนนักศึกษา เพื่อใช้ยืนยันการเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันจริงด้วยค่ะ

 

แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer

สำหรับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช 1 -3 / ปวส.1-2 ปริญญาตรี 1-2

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

S__111493193.jpg