พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ฮิต: 900

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การดำเนินการเพื่อออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาา 2564

45459.jpg

45494.jpg

 

45496.jpg

45497.jpg

45499.jpg