ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การดำเนินการเพื่อออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาา 2564

45459.jpg

45494.jpg

 

45496.jpg

45497.jpg

45499.jpg