พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ฮิต: 2520

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การจําหน่ายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

DocScan3-01.jpg

DocScan3-02.jpgDocScan3-16.jpgDocScan3-15.jpgDocScan3-14.jpgDocScan3-13.jpgDocScan3-12.jpgDocScan3-11.jpgDocScan3-10.jpgDocScan3-09.jpgDocScan3-08.jpgDocScan3-07.jpgDocScan3-06.jpgDocScan3-05.jpgDocScan3-04.jpgDocScan3-03.jpg