พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ฮิต: 192

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาบน

คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล๊กทรอนิกส์ (e-bidding)

EDR.jpg