ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 
เรื่อง เปิดซ่อมแก้กิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
img014.jpg