พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ฮิต: 170

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ประกวดราคาเช่า ซื้อลิขสิทธิ์ Software ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาบน Cloud Server

ด้วยวิธีการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ครั้งที่ 2

EDR-page-001.jpg

EDR-page-002.jpg

ดาวโหลด ขอบเขตงาน (TOR) ได้ที่นี่