แนวทางการจัดการเรียนการสอน
 
รองรับสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19)
 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 
n1.jpgn2.jpgn3.jpg