ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
กลโรงงาน1
กลโรงงาน2