ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ว่าด้วยการแต่งกาย เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2564

 

28668.jpg

28669.jpg28670.jpg

28671.jpg28672.jpg