ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษา

28633.jpg28634.jpg28635.jpg28636.jpg28637.jpg