คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

img20210521 11010125img20210521 11014970

img20210521_11022860.jpgimg20210521_11030747.jpgimg20210521_11034703.jpgimg20210521_11042548.jpg

img20210521_11050800.jpgimg20210521_11055021.jpg