พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ฮิต: 278

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง กำหนดการแต่งกายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

การแตงกาย