ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง เลื่อนการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

 

215833.jpg