ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

 

215832.jpg