ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง เลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

 

เลอนการประชมผปกครอง